Blue Flower

   เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. ร.ต.อ.อดิพงษ์  บุตรศาสตร์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.234 พร้อม กพ. 3 นาย ร่วมกับ ตำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร และฝ่ายความมั่นคง ได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลลอยกระทงและปิดล้อมตรวจค้นผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดที่สำคัญ ณ ตำรวจภูธรจังมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาร่วมแถลงผลการปฏิบัติการ

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร