Blue Flower

   เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. ที่ กก.ตชด.23 ได้ประกอบพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศจาก ร้อยตำรวจโท เป็น ว่าที่ร้อยตำรวจเอก จำนวน 40 นาย และจาก ร้อยตำรวจตรี เป็น ว่าที่ร้อยตำรวจโท จำนวน 16 นาย โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนพล  ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23(1), ผบ.ร้อย ตชด.ฯ, สว.ฯ  คณะนายตำรวจและแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางแก่กำลังพล และเวลาต่อมา กก.ตชด.23 จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมยุทธการ-การข่าว โดยมี พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผกก.ตชด.23, ผบ.ร้อย ตชด.ฯ, สว.ฯ, ผบ.มว.ตชด. เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการของ กก.ตชด.23 พร้อมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาให้กับหน่วยในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา