Blue Flower

   เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.61 เวลา 14.30 น. นายภพศวรรษ และ นางกันธิมา วิภาเงิน หจก.น้องออมแอนด์สินขนส่ง จ.สกลนคร ได้เดินทางมามอบจักรยาน จำนวน 8 คัน เพื่อ สนับสนุนเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ร้อย ตชด.ที่ 235 โดยมี ร.ต.อ.สุรเดช  สุมาลัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.235 เป็นผู้แทนหน่วยรับมอบ

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม