Blue Flower

   เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์  พรมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.23(2) เป็นประธานฯ งานบริการการศึกษา กก.ตชด.23 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนเข้าทำการสอบจำนวน 22 คน โดยภาคเช้าสอบสัมภาษณ์ และภาคบ่ายสอบข้อเขียน ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร