Blue Flower

   เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.สมัย  จันทะค้อม รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 และ ร.ต.ท.ชาติกล้า  โสมา หน.งาน กร. พร้อมกำลังพลรวม 4 นาย นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่  นางพรพิศ  นาโควงศ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 ม.13 บ้านนาคอย ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาภัยเบื้องต้น

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม