Blue Flower

   เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 เวลา 10.00 น. ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชะลา ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.232 ร่วมพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทอัคคีภัยในอาคารสูงจังหวัดสกลนคร (ภาคเช้า) โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยงานเข้าร่วมฯ พร้อมทั้งรับชมการสาธิตฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร