Blue Flower

   เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 08.00 น. ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เดินปั่นเก็บขยะข้างถนน สกลนครสวยงาม ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.สกลนคร ร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชนฯ โดยมี นายอานุภาพ  รอดขวัญ ยอดระบำ นอภ.เมืองสกลนคร เป็นประธานฯ  จากนั้นทุกส่วนแยกปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ตามจุด ที่รับมอบหมาย  มี ลส.ชบ. ร่วมจำนวน 35 คน นำโดย นางลดาวัลย์  วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ/เหรัญญิกชมรมฯ

 

 

 

ภาพข่าว  ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.สกลนคร