Blue Flower

   เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ชาติกล้า โสมา หน.งาน กร. พร้อมกำลังพลร่วม 4 นาย นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ ด.ต.ก้องภพ พรรณวงศ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 ม.7 บ้านกุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาภัยเบื้องต้น

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม