Blue Flower

   เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/62 โดยมี พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23(2) สารวัตร ผบ.ร้อยฯ เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมยุทธการ-การข่าว กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา