Blue Flower

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.62 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ทวี สารกาล ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236 สั่งการให้ ร.ต.อ.อุทัย เกิดแก้ว ผบ.มว.มชส.236 พร้อมกำลังพล มชส. และ ชุดช่าง ร้อย ตชด.236 รวม 10 นาย ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยจากเหตุพายุพัดผ่านในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ รื้อถอนหลังคาที่ได้รับความเสียหาย เก็บสิ่งของ ซ่อมแซมบ้าน ที่บ้านงิ้ว หมู่ 8 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ฯ จำนวน 6 หลังคาเรือน, บ้านหนองท่ม หมู่ 9 ต.บ้านค้อ ฯ จำนวน 1 หลังคาเรือน, บ้านขว้างคลี หมู่ 7, 10 ต.บ้านค้อฯ จำนวน 3 หลังคาเรือน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จ.นครพนม