Blue Flower

   เมื่อวันที่ 27 เม.ย.62 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วยคณะครู รร.ตชด., บุคลากรทางการศึกษา และคณะนักกีฬาจาก รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.23 รวม 182 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายสันติ  ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด., ผู้บริหารกรมพลศึกษา, ผู้บังคับบัญชา และครู นักเรียน รร.ตชด.ทั้ง 4 ภาค ร่วมพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการเล่นกีฬา รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย การละเล่น รวมถึงการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ โดยดำเนินการแข่งขันห้วงแต่ 27–30 เม.ย.62

 

 

 

ภาพข่าว  ศปก.ตชด.23