Blue Flower

   เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา  จูมแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232 พร้อมกำลังพลจิตอาสา รวม 20 นาย ร่วมกับ อบจ.สกลนคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำสิ่งของประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จำนวน 2 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย 246 ครัวเรือน

 

 

 

ภาพข่าว  กก.ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร