Blue Flower

   เมื่อวันที่ 4 พ.ค.62 เวลา 06.30 น. ร.ต.อ.สุรเดช  สุมาลัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 235 พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด.ที่ 235 รวม 25 นาย ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีผู้ร่วมพิธีประมาณ 800 คน โดยมีนางวิไลวรรณ  ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม