Blue Flower

   เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 เวลา 08.30-11.30 น. ร้อย ตชด.232 นำโดย ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.232 พร้อมพวกจำนวน 12 นาย สนับสนุนชุดครูฝึก ฝึกระเบียบแถว ความมีระเบียบวินัยนักเรียนชั้น ป.5,-ป.6 ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 ของ รร.อนุบาลสกลนคร ณ โดมอาคารเอนกประสงค์ รร.อนุบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมอบรม 620 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร