Blue Flower

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.สมัย จันทะค้อม รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237, ร.ต.ท.ชาติกล้า โสมา หน.งาน กร. พร้อมกำลังพลรวม 5 นาย นำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่

1.ครอบครัวนายละคร อุดทะกัน บ้านเลขที่ 56 หมู่ 10 บ้านนางัว ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม มีผู้อาศัยอยู่ 5 คน
2.ครอบครัวนางอ๋อย ปลัดกอง บ้านเลขที่ 14 หมู่ 8 บ้านดอนติ้ว ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม มีผู้อาศัย 5 คน
3.ครอบครัวนายพิทักษ์ เพียวทอง บ้านเลขที่ 23 หมู่ 8 บ้านดอนติ้ว ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม มีผู้อาศัย 4 คน
4.ครอบครัวนายสิทธิชัย โง่นสา บ้านเลขที่ 52 หมู่ 8 บ้านดอนติ้ว ต.บ้านแพง อ.บ้านเเพง จ.นครพนม มีผู้อาศัย 5 คน
5.ครอบครัวนายพันมหา บุญทอน บ้านเลขที่ 1 หมู่ 8 บ้านดอนติ้ว ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม มีผู้อาศัย 7คน
6.ครอบครัวนางพั้ว ตะแส บ้านเลขที่ 52 หมู่ 3 บ้านนาโพธิ์ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
7.ครอบครัวนายปิ่นแก้ว โมธรรม บ้านเลขที่ 20 หมู่ 3 บ้านนาโพธิ์ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
8.ครอบครัวนางสาววิมลจันทร์ โสภา บ้านเลขที่ 60 หมู่ 3 บ้านนาโพธิ์ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม มีผู้อาศัยอยู่ 2 คน
9.ครอบครัวนางประไพ ขำเมือง บ้านเลขที่ 42 บ้านนาโพธิ์ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม มีผู้อาศัยอยู่ 3 คน

ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย และเพื่อเป็นการบรรเทาภัยเบื้องต้น

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม