Blue Flower

   เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.สมจิต ไชยพันโท รองฯ รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.237 มอบหมายให้ ด.ต.ถาวร อย่างสวย พร้อมพวมรวม 7 นาย ออกปฏิบัติงานอบรมนักเรียนตามโครงการ การอบรมและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าหว้าน ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมีนายลิขิต พิมพ์คำ ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ ได้บรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด พร้อมวิธีการหลีกเลี่ยงและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม.1-3 เข้ารับการอบรมจำนวน 53 คน

 

 

 

ภาพข่าว