Blue Flower

   เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ทวี สารกาล ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236 ร่วมกับกำลังพลเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมได้ตรวจความพร้อมกำลังพลชุดกู้ชีพ จำนวน 12 นาย และตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานได้เมื่อมีการปฏิบัติ

 

 

   ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ปะสาวะระ หัวหน้าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๒236 พร้อม กำลังพลชุดกู้ชีพ รวม 12 นาย นำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เรือหางยาวออกทำการทดสอบอุ่นเครื่อง และฝึกทักษะการใช้เรือท้องแบนให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้พร้อมในการใช้งานเมื่อมีการปฏิบัติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองญาติ เทศบาลตำบลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จ.นครพนม