Blue Flower

   เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 พร้อมพวกรวม 20 นาย ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อบต.ไชยบุรี บ.ม่วงเหล่าหลวง ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมดังนี้

     1.ออกหน่วยบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม

     2.จัดกำลังพล พยบ., มว.มชส. ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรักษาความปลอดภัยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

   ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ ต.ไชยบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมารับบริการและร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม