Blue Flower

   เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เข้าร่วมพิธีบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค2  เป็นหัวหน้าคณะพร้อมคณะผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค2, ผกก.ตชด.21-24, ผกก.3-4 กฝ.บช.ตชด. ร่วมพิธีบันทึกเทปฯ

 

 

 

ภาพข่าว  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) อ.เมือง จ.ขอนแก่น