Blue Flower

   เมื่อวันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์  สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/62 และพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 ซึ่งมีผู้เข้ารับการประดับยศ จาก จ่าสิบตำรวจ เป็น ดาบตำรวจ จำนวน 2 นาย และการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี จำนวน 6 ราย โดยมี พ.ต.ท.สมภพ  อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.23(1), พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23(2), สารวัตร ผบ.ร้อยฯ และข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมยุทธการ-การข่าว กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา