Blue Flower

   เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.คุณพัฒน์ อุปชา รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TOT young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 53 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร