มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มอบข้าวสารให้โรงเรียน ตชด.11 แห่ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.กก.ตชด.23 พร้อมด้วยครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในสังกัดฯ จำนวน 11 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รับมอบข้าวสารจาก อาจารย์ ปราโมทย์ ศรีเพชร ผู้ประสานงาน มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ข้าราชการนอกประจำการ จำนวน 200 กระสอบ รวม 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กก.ตชด.23 ได้รับประทาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีนักเรียนและครูได้รับประโยชน์ กว่า 1,800 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *