วันที่ 12 ส.ค.64 ร้อย ตชด.235 จัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร และพัฒนาสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (วันแม่แห่งชาติ)

กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาวันที่ 12 ส.ค.64 เวลา 07.00 – 11.00 น. 

หน่วยรายงาน กก.ตชด.23 บก.ตชด.ภาค 2

สถานที่ทำกิจกรรม ณ วัดบ้านห้วยทราย ม.5 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หมู่บ้านโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประมาณ 50 คน ร่วมทำบุญตักบาตร
และพัฒนาสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งได้อ่านบทความโดยผู้นำในหมู่บ้าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (วันแม่แห่งชาติ)

รายละเอียดกิจกรรม ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ภัคพล คุ้มวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด. 235 มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด. 235 จำนวน 7 นาย พร้อมประชาชน จิตอาสา จำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.235 จำนวน 7 นาย และ ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 คน

Share.