เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๖๐๐ มี.ค.๖๔ ชุดปฏิบัติการข่าวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๓๖ พรัอมพวกรวม ๑๐ นาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกันตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดนครพนม

เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๖๐๐ น. พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๖ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ ใสส่อง รอง ผบ.ร้อยฯ ,ร.ต.ท.เกียรติพิบูลย์ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๓๖ พรัอมพวกรวม ๑๐ นาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกันตรวจค้นตามหมายศาล รายคดี นายบุญชัย แบกส์ กับพวก เพื่อพบและยึดสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในพื้นที่ จ.นครพนม จำนวน ๓ เป้าหมาย จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ผลการ ปบ.ยึดทรัพย์สินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ รวมมูลค่าจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๒๔๔,๘๖๐ บาท

Share.