ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ร้อย ตชด.235 ราคากลาง 696,000 บาท

Share.