ลว. พิทักษ์พื้นที่นอนนอกฐานปฏิบัติการเชิงรุก AO๕ ตามแผนพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓
๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓
๓. ภารกิจ : ลว. พิทักษ์พื้นที่นอนนอกฐานปฏิบัติการเชิงรุก AO๕ ตามแผนพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑
๔. ว./ด./ป : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
๕. รายละเอียด : ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ด.ต.อุดมพร แสงอรุณ หน.ชป.ฯ เบอร์โทร ๐๘๕-๗๔๖-๘๘๗๔ “จาเราะแป ๑๒” /กำลังพล ๖ นาย ทำการลาดตระเวน พิกัดเส้นกริดตั้ง ๔๔-๔๖ เส้นกริดนอนนอน ๗๙-๘๑ เพื่อพิสูจน์ทราบ ค้นหาเเหล่งที่พักพิงหลบซ่อน ติดตามบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่ม ผกร.และเป็นการแสดงกำลังเพื่อจำกัดเสรีการก่อเหตุของ ผกร ที่อาจเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนยุทธการพิทักษ์ธารโต ๖๕๐๑ ห้วงที่ ๑ วันที่ ๑๘๐๗๐๐ – ๒๐๒๐๓๐ ต.ค. ๖๔ ควบคุมพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุก โดยมีรายละเอียดการลาดตระเวน ดังนี้

 • เวลา ๐๙.๐๐ พิกัด QG ๔๕๕ ๘๐๐
 • เวลา ๑๒.๐๐ พิกัด QG
 • เวลา ๑๕.๐๐ พิกัด QG
 • เวลา ๑๗.๐๐ พิกัด QG
 • พิกัดฐานลาดตระเวน QG
  ๖. สถานที่ : พื้นที่ บ.จาเราะแป ม.๓ ต.ธารโต อ.ธารโต จว.ยะลา
  ๗. ผลการปฏิบัติ : ไม่พบสิ่งผิดปกติ/ไม่พบวัตถุต้องสงสัย/ไม่พบบุคคลต้องสงสัย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
  -ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น
Share.