ภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด


๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑
๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยล.๙๑๒๑
๓. ภารกิจ : ตั้งจุดตรวจ,จุดสกัด
๔. ว./ด./ป. : เมื่อ ๒๑๐๔๐๐ – ๒๑๐๘๐๐ ต.ค.๖๔
๕. รายละเอียด : ร.ต.ต.ทรงสมรภูมิ ทองบ่อ ผบ.หมู่ จนท.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ/ตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ยานพาหนะ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด วัตถุต้องสงสัยที่กลุ่ม ผกร. อาจนำมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
๖. สถานที่ : หน้าฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ (วัดหลักห้า ) หมู่ ๒ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ยะลา

Share.