เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ที่ เล็ก ฟาร์ม Organic

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ที่ เล็ก ฟาร์ม Organic-ออร์แกนิก บ.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อศึกษาและรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม เพื่อนำไปปรับใช้และส่งเสริมให้ครู ตชด.พร้อมด้วยศิษย์เก่า นำไปต่อยอดการผลิตวิสาหกิจชุมชน รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.23 ทั้ง 11 แห่ง

Share.