พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.๒๓ ตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.๒๓ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ร้อย ตชด.๒๓๕ พบ พ.ต.ท.ภัคพล คุ้มวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและขอให้กำลังพลทุกนายที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและขอให้กำลังพลทุกนายจงมีความสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน่วยต่อไป เน้นความรัก ความสามัคคีของกำลังพล และมาตรการด้านความปลอดภัย โรคโควิด – ๑๙ ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล

Share.