จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และ วันวชิราวุธ

๑.หน่วย ร้อย ตชด ๒๓๗
๒.กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันมหาธีรราชเจ้า และวันวชิราวุธ
๓.วัน/เวลา ๒๕ พ.ย.๖๔
เวลา๐๙.๐๐ น.-๑๒. ๐๐ น.
๔.สถานที่ ร.ร.ตชด.ชูทิศวิทยา บ.น้อยลวงมอง ต.หนองเทาอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
๕.รายละเอียดกิจกรรม
พ.ต.ท.นฤบดินทร์ สินธรานพ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมัย จันทะค้อม รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ฝอ.ร้อย ตชด.๒๓๗ และ มว.มชส.๒๓๗ รวม ๑๐ นาย,ครู ตชด. สังกัด กก.ตชด.๒๓ จำนวน ๔ โรง ได้แก่ ร.ร.ตชด.ชูทิศวิทยา, ร.ร.ตชด.บ้านทรายเพ ,ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม และ ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง ๓๐ นายและประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๐ คน รวมพัฒนาความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน ดังนี้
๑) ตัดหญ้าสนามฟุตบอล
๒) ตัดแต่งต้นไม้ด้านหน้าอาคารเรียน และหน้าเสาธงชาติ
๓) เก็บกวาดเศษไม้แห้งตามถนนด้านหน้าอาคารเรียน
ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (วันพุธมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พ.ย.๖๔ )
๖.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการตำรวจ บก.ร้อย ตชด.๒๓๗ จำนวน ๑๐ คน
ขรก ตำรวจ ครู ตชด.ในสังกัด กก ตชด.๒๓ จำนวน ๓๐ คน
-ข้าราชการหน่วยงานอื่นจำนวน – คน
ผู้นำหมู่บ้าน/ ประชาชนจิตอาสา ๑๐ คน
รวมทั้งหมด ๕๐ คน
๗.รายละเอียตามภาพดำเนินกิจกรรม

Share.