จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 64


1. หน่วย : กก.ตชด.23
2. กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 64
3. วันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 – 12.00 น.
4. สถานที่ :  ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
https://goo.gl/maps/o6BotM5HtugPc4Na9
5. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธาน ในกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 64 โดยนำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณทางเข้าและโดยรอบศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ขรก.ตร.กก.ตชด. 23 รวม 50 นาย, ขรก.ตร.สภ.กกตูม 20 นาย ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา 80 คน รวมผู้ร่วมกิจกรรม 150 คน
7. รายละเอียดตามภาพการดำเนินกิจกรรมที่แนบ

Share.