รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จากศูนย์อนามัย เขต 8 ประกอบด้วย
1.นางสุภาภรณ์ ละมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
2.นางสาวพรพิมล บุตะลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นางสาวสุภาวดี ฟองฟุ้ง นักวิชาการปฏิบัติการ
มีคณะครูใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม ร่วมรับมอบ

Share.