วันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ครบรอบปีที่ ๓๒

เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ (ค่ายศรีสกุลวงศ์) ได้จัดพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสกลนคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ครบรอบปีที่ ๓๒ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของพระศรีสกุลวงศ์ในอดีต และบรรพบุรุษของตำรวจตระเวนชายแดนที่เสียสละเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติ โดยมี พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ เป็นประธาน มีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ,นายบุญชนะ พึ่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร ,พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร ,พ.อ.ชลรบ ชำนาญพล รองเสนาธิการ มทบ.๒๙ , นายเอกรินทร์ วรรณเวศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร ,นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ตลอดจนหน่วยงานราชการ ,องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ชมรมลูกเสือชาวบ้าน และชมรมแม่บ้านกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยในครั้งนี้ จำนวนกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน การดำเนินพิธีเป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด

Share.