พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. 236

พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ และ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.๒๓ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏฺิบัติงาน ตามาแผนสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและมาตรการป้องกันโรคโควิค – ๑๙ โดยมี พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๖ , ร.ต.อ.สมควร เบ็ญจมาตร รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๖ , ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ ใสส่อง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ และข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๓๖ ให้การต้อนรับ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวฯ อย่างเต็มความสามารถเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิค – ๑๙
๒. เผยแพร่และให้ความรู้เรื่องโรคระบาดให้กับประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
๓.ห้ามกำลังพลทุกนายเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด, แรงงานต่างด้าวและอาชญากรรมอื่นโดยเด็ดขาด

Share.