พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมกองร้อย ตชด. 237

พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 และ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏฺิบัติงาน ตามาแผนสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและมาตรการป้องกันโรคโควิค 19 โดยพบ ร.ต.อ.อุทัย เกิดแก้ว รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 รรท.ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 และข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.237ให้การต้อนรับ ได้มอบนโยบายในดารปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวฯ อย่างเต็ฒความสามารถเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิค 19
2. เผยแพร่และให้ความรู้เรื่องโรคระบาดให้กับประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
3.ห้ามกำลังพลทุกนายเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด, แรงงานต่างด้าวและอาชญากรรมอื่นโดยเด็ดขาด


Share.