ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ zoom conference ณ ห้องประชุมยุทธการการข่าว กก.ตชด.23

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร) และคณะครูใหญ่ รร./ศกร.ตชด.23 รวม 11 แห่ง เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ zoom conference ณ ห้องประชุมยุทธการการข่าว กก.ตชด.23
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 “41 ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษา พัฒนาวิชาการ-จริยธรรม งาน กพด.” ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


Share.