สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ AO ๑๗๖ พิกัดเส้นตั้ง ๔๒ – ๔๔ พิกัดเส้นนอน ๗๘ – ๘๑

ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ด.ต.ประจิตร เรืองชัย หน.ชป.พิทักษ์พื้นที่ มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ พร้อมกำลังพล จำนวน ๑ ชป.ลาดตระเวนจรยุทธออกนอนนอกฐาน สำรวจเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ AO ๑๗๖ พิกัดเส้นตั้ง ๔๒ – ๔๔ พิกัดเส้นนอน ๗๘ – ๘๑ บ้านบันนังกระเเจะ หมู่ ๕ ต.ธารโต อ.ธารโต จว.ยะลา เพื่อพิสูจน์ทราบค้นหาแหล่งที่พักพิงหลบซ่อน และติดตามบังคับใช้กฎหมาย และเป็นการแสดงกำลังเพื่อจำกัดขีดความสามารถของกลุ่ม ผกร.ที่อาจเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนพิทักษ์ธารโตเบตง ๖๕๐๔/๑ ห้วงวันที่ ๐๘๐๗๐๐ – ๑๐๒๐๓๐ ม.ค.๖๕ โดยได้ลาดตระเวนที่พิกัด ดังนี้

  • เวลา ๐๙.๐๐ น. พิกัด QG ๔๓๐ ๘๐๐
  • เวลา ๑๒.๐๐ น. พิกัด QG
  • เวลา ๑๕.๐๐ น. พิกัด QG
  • เวลา ๑๗.๐๐ น. พิกัด QG
Share.