ตรวจหาเชื้อ ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ กพ.ในสังกัด กก.ตชด.23


เมื่อ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 มอบหมายให้ ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยาร์ จิระวัฒนาสมกุล ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.231 พร้อมด้วย จนท.มว.พท.ฯ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ กพ.ในสังกัด กก.ตชด.23 จำนวน 241 นาย ณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ผลการตรวจเป็นลบทุกนาย และจะดำเนินการตรวจใน กำลังพลที่ติดราชการ เพิ่มเติม ในวันที่ 13 ม.ค.65
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share.