ตรวจเยี่ยม รร.ตชด./ศกร.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๖๕
เวลา๐๙.๐๐ น.-๑๑. ๐๐ น. พ.ต.ท.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวัฒนา เห็มบาสัตย์ รอง ผบ. ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ เป็นผู้แทนพร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร้อย ตชด.๒๓๗และชุดปฏิบัติงานครูเกษตร(๕นาย) รวม ๒๐นาย ได้ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ร.ร.ตชด.บ้านนากระเสริม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พบ ร.ต.ท.ทองศุกร์ สุริวงแก้ว ครูใหญ่ฯพร้อมด้วยคณะครู ตชด.ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้ และตัดหญ้า ทำแปลงเกษตร ณ พื้นที่ภายในศกร.บ้านนากระเสริม. บ.นากระเสริม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เนื่องในโอกาสวันที่ ๑๗ ม.ค. ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหง และวันที่ ๑๘ ม.ค. ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรหรือวันกองทัพไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๓๗ จำนวน ๒๕ นาย

  • คณะครู ๗ นาย
  • นักเรียน ๒๐ คน
    -ข้าราชการหน่วยงานอื่นจำนวน – คน
  • ประชาชนจิตอาสา ๕ คน
    รวมทั้งหมด ๕๗ คน
    การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียตามภาพดำเนินกิจกรรม
Share.