ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จว.นครพนม

เมื่อ ๒๓๐๕๐๐ ม.ค.๒๕๖๕ ร.ต.อ.ทองใส แพงจ่าย หน.ชป.เก็บกู้ฯกก.ตชด.๒๓(ชป.๒) พร้อม จนท.เก็บกู้ฯ รวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จว.นครพนม
๑.เวลา ๐๕.๒๐ น.เดินทางมารายงานตัวกับ กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ วัดธาตุประสิทธิ์ฯ
๒.เวลา ๐๕.๓๐ น.ติดต้้งเครื่องตรวจโลหะแบบบุคคลเดินผ่าน(Walk through)จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณทางเข้าฯเพื่อตรวจจนท.และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ
๓.เวลา ๐๖.๐๐ น.ตรวจพื้นที่ เสด็จฯ
-ที่ประทับรับรอง
-รอบพระธาตุ
-ศาลาทรงงาน
-รถสรง
-ห้องเสวย
-เส้นทางเสด็จฯ และโดยรอบบริเวณฯ
-ส่งมอบพื้นที่ให้กับ สภ.นาหว้า
๓.หน่วยร่วมปฏิบัติ
-ชป.เก็บกู้ฯ ภ.จว.นครพนม
-ชป.ตรวจทุ่น ร.๓ พัน ๓
-มว.สท.กกล.สุรศักดิ์มนตรี
๔.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share.