จิตอาสาร่วมคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้าโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม

เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ ม.ค.๖๕ ด.ต.รัธชัย ต้นสวรรค์ ผปง.จสอ. จังหวัดนครพนม ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ คปสอ.นาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ร่วมคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้าโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมฯ ณ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อ.นาหว้า จว.น.พ.

Share.