ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มทบ.๒๗

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๒๓ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และประสานการปฏิบัติกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มทบ.๒๗ โดยมี พล.ต.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานการประชุม แถลงแผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จว.ม.ค. ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ม.ค.๖๕ บริเวณหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จว.ม.ค. และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การถวายความปลอดภัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด และสมพระเกียรติ

Share.