ลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่ พื้นที่ปฏิบัติการ AO๖ เส้นกริดตั้ง Q๕๐ – ๕๒ เส้นกริดนอน H๓๘- ๒๐

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑
๒.ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑
๓. ภารกิจ : ลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่
๔. ว./ด./ป : ๒๖ ม.ค.๖๕
๕. รายละเอียด : ด.ต.คธาวุธ สิมมาคำ หน.ชป.พิทักษ์พื้นที่ มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๕ นาย พร้อมด้วย ส.อ.สุบรรณ หุมอาจ หน.ชป.ฯ จนท.ทพ.๓๐๐๘ พร้อมพวกรวม ๘ นาย ออก ปบ. ภารกิจลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่ พื้นที่ปฏิบัติการ AO๖ เส้นกริดตั้งQ๕๐ – ๕๒ เส้นกริดนอน H๓๘- ๒๐ ห้วงวันที่ ๒๐- ๒๖ ม.ค.๖๕ เพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติของ ผกร. ลาดตระเวนสกัดกั้น พิสูจน์ทราบ ค้นหาแหล่งพักพิงหลบซ่อน ควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดช่วงเวลากลางวัน ซึ่ง ผกร.อาจเข้ามาก่อเหตุรุนแรงและสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ หมายเลข จีพีเอส PTYL ๑๒๐๖
๖.สถานที่ : บ.หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ยะลา
๗. ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Share.