สัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้คณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย

  1. พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23/ประธานกรรมการ
  2. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ /กรรมการ (ผู้แทน สพป.สกลนคร เขต 1 )
  3. นางสาววนิดา แสนสิงห์ รอง ผอ.โรงเรียนราชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร/กรรมการ
    จำนวนนักเรียน รร./ศกร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.23 จำนวน 11 แห่ง สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในระดับโรงเรียน จำนวน 32 คน สถานที่ ณ อาคารหอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง “ห้องรับรองอินทนิล” กก.ตชด.23 การดำเนินการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา , นายตำรวจนิเทศ , ครูผู้รับผิดชอบ และครูใหญ่ รวม 66 คน เสร็จสิ้นการปฏิบัติ เวลา 14.00 น.
Share.