ออกตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดไม่ประจำที่ (POP UP)

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑
๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน ผบ.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑
๓. ภารกิจ : ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดไม่ประจำที่ (POP UP)
๔. ว./ด./ป : เมื่อ ๐๑๐๘๓๐ – ๐๑๐๙๐๐ ก.พ. ๖๕
๕. รายละเอียด : ร.ต.ท.รัศมี ปองไป หน.ชป.มว.ฉก.ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๖ นาย ออกตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดไม่ประจำที่ (POP UP) ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ เพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติ สกัดกั้นการเคลื่อนไหว ผกร. และสร้างความปลอดภัยให้ ปชช.ในพื้นที่
๖. สถานที่ : ซ.เรืองฤทธิ์ พิกัด ๔๗N QH ๕๒๔๔๐ ๒๐๗๓๕
๗. ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Share.