ตำรวจ D.A.R.E. เข้าทำการสอนบทที่ ๖ เรื่อง รากฐานของมิตรภาพ

๑ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๒.๓๐- ๑๓.๓๐ น..
สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๑ รร.เทศบาล ๑”เชิงชุมประชานุกูล” ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ (ผบ.ร้อย ตชด.ที่๒๓๒) มอบหมาย ร.ต.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง ครูตำรวจ D.A.R.E.รหัส๑๒๘๑๗ เข้าทำการสอนบทที่ ๖ เรื่อง รากฐานของมิตรภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
-ครูตำรวจ D.A.R.E.กองร้อย ตชด.๒๓๒ จำนวน ๑ นาย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๒๔ คนชาย ๑๒ คนหญิง ๑๒ คน

Share.