ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 ก.พ 2565 เวลา 09.00-11.00 น.พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 และคณะครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.23 เข้าร่วม ประชุมแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 (ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ) ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศจ.ดร.สุมาลี จันทร์เจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน , รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร , รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ , รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร , ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ , ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

Share.