จิตอาสาภัยพิบัติ การฝึกบรรเทาภัยแบบบูรณาการ

5 ก.พ. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ นำกำลังพลจิตอาสาในสังกัด เข้ารับการฝึกบรรเทาภัยแบบบูรณาการ ร่วมกับกรมทหารราบที่ 3, หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ อ.ภูพาน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สกลนคร, นร.รร.บ้านบ่อเดือนห้า และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ในวันนี้เป็นการเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับไฟ และการอพยพเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ โดยวิทยากรจาก ปภ.เขต 7 เป็นผู้บรรยาย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 จำนวน 14 นาย, ข้าราชการหน่วยอื่น 60 คน และประชาชนจิตอาสา 100 คน