กำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาภัย กก.ตชด.23 เข้ารับการฝึกบรรเทาภัยแบบบูรณาการ

6 ก.พ. 65 เวลา 09.00 – 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ นำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาภัย จำนวน 10 นาย เข้ารับการฝึกบรรเทาภัยแบบบูรณาการ ร่วมกับกรมทหารราบที่ 3, ปภ.เขต 7 และส่วนราชการอื่นๆ รวม 13 หน่วย วันนี้เป็นการซักซ้อมสถานการณ์ไฟไหม้ รร.บ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ซึ่งทาง ปภ.เขต 7 เป็นผู้ชี้แจงสถานการณ์ และมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วย ซึ่งในส่วนของกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาภัย กก.ตชด.23 ได้รับมอบหมายภารกิจในการลำเลียงและส่งต่อผู้บาดเจ็บให้กับส่วนการแพทย์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 จำนวน 11 นาย, ข้าราชการหน่วยอื่น 60 คน ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา 100 คน

Share.