จิตอาสาภัยพิบัติ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

7 ก.พ. 65 เวลา 09.00 – 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ชุดช่าง ตชด.23 จำนวน 5 นาย และกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 จำนวน 4 นาย ร่วมกับ ชุดช่างในชุมชนบ้านนาเลา ร่วมกันสร้างบ้านให้กับนางเพ็ญ ดากาวงค์ อายุ 72 ปี ผู้ประสบทุพขภิกภัย ณ บ้านเลขที่ 2 ม.6 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สภ.เต่างอย, กก.ตชด.23 และ อบต.บึงทวาย โดย สภ.เต่างอย เป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุนวัสดุจากภาคเอกชนในพื้นที่ ส่วน กก.ตชด.23 และ อบต.บึงทวาย สนับสนุนชุดช่าง เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ 7-17 ก.พ. 65 ในวันนี้ได้ดำเนินการลงเสา เทปูนรัดเสา และขึ้นโครงหลังคา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 จำนวน 9 นาย, ข้าราชการตำรวจ สภ.เต่างอย 5 นาย, ข้าราชการหน่วยอื่น 15 คน และชุดช่างประชาชนจิตอาสา 10 คน


Share.